Oferta i zakres uprawnień

Oferuję Państwu usługi z branży architektonicznej na terenie Polski, Austrii oraz innych krajów niemieckojęzycznych:

 • projektowanie - w tym:

  • projekty budowlane i prowadzenie procesu projektowego w celu uzyskania pozwolenia na budowę

  • projekty wykonawcze

   jak również

  • studia uwarunkowań

  • koncepcje

  • oraz inne usługi projektowe

 • porady architektoniczne

 • kompleksowa obsługa inwestycji budowlanej

 • reprezentowanie Inwestora przed organami administracji publicznej

 • organizacyjna i komercyjna realizacja projektów

 • nadzór i kontrola

 • sporządzanie ocen stanu technicznego

oraz dodatkowo tylko w Austrii:

 • wykonywanie ekspertyz

 • sporządzanie dokumentów i zaświadczeń urzędowych, które przez urzędy administracji państwowej są traktowane na równi z własnymi.

Projektowanie architektoniczne

W ramach usług oferuję projektowanie:

 • budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych

 • budynków biurowych

 • obiektów handlowych i sklepów

 • restauracji i innych lokali gastronomicznych

 • hoteli

 • budynków użyteczności publicznej

 • szkół

 • zakładów przemysłowych i fabryk

 • oraz innych obiektów kubaturowych

Projektowanie obiektów nowych oraz adaptacji istniejących obiektów do przebudowy oraz rozbudowy.

Doświadczenie

Najwyższą jakość usług, skuteczność i bezproblemowy przebieg procesu projektowego gwarantuje wieloletnie doświadczenie zdobyte zarówno w Polsce jak i Austrii w znanych biurach architektonicznych, jak również w ramach własnej działalności, przy projektach o zróżnicowanej kubaturze i tematyce.